Telefon: 073 333 3384
Acte necesare cumpararii unui autovehicul second hand

Acte necesare pentru Leasing Operational auto second hand

Persoane Fizice

- fisa date client (formular standard),
- copie CI/BI,
- adeverinta de venit (formular standard),
- copie Carte/Contract de Munca,
- copie dupa ultima dovada de plata impozit casa,
- facturi de utilitati pe ultimile 3 luni (copii),
- pentru pensionari ultimele 3 cupoane de pensie;
 

Persoane Juridice

- fisa date client (formular standard),
- copie CUI,
- copie act constitutiv,
- copie CI/BI reprezentant legal,
- imputernicire din partea societatii prin care reprezentantul legal este abilitat sa semneze contractul,
- copie dupa ultima balanta contabila,
- copie dupa ultimul bilant + balanta aferenta ultimului bilant, depus la Ministerul de Finante;
 

Persoana Fizica Autorizata

- fisa date client (formular standard),
- copie CI/BI,
- copie declaratie anuala de venit pentru ultimi 2 ani,
- copie de decizie de impunere anuala pentru ultimi 2 ani - in sistem anticipat
- copie autorizatie/certificatul de infiintare,
- facturi de utilitati pe ultimile 3 luni (copii).
 

Acte necesare pentru Leasing Financiar auto second hand

Persoane Fizice

- oferta (factura proforma & descriere tehnica);
- cerere de leasing + acord CRB (formular standard);
- copie act de identitate “conform cu originalul”;
- specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.);
- adeverinta cu venitul net pe ultimele 6 luni;
- copie integrala a cartii de munca (sau copie a contractului de munca depus la ITM);
- fisa fiscala pentru anul anterior;
- orice alt act doveditor al veniturilor inregistrare de utilizator.
 

Persoane Juridice

- oferta (factura proforma & descriere tehnica);
- cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard);
- copie act de identitate reprezentant(i) legal(i) firma si asociati/ actionari firma “conform cu originalul”
- copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar – specimen de semnatura) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA;
- bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
- bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (cereri de leasing completate in perioada iulie-februarie);
- ultima balanta lunara;
- copie dupa certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului;
- copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
- copie statut si contract sau copie act constitutiv;
- decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul);
- imputernicire din care sa reiasa numele persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul).
Acte suplimentare pentru sume finantate peste 50.000 euro:
- prezentarea detaliata a firmei
 

Persoana Fizica Autorizata

- oferta (factura proforma & descriere tehnica)
- cerere de leasing + acord de verificare a bazei de date a centralei riscurilor bancare (formular standard)
- copie act de identitate “conform cu originalul”
- specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere sau orice act semnat in fata unui notar etc.)
- declaratiile de impunere finala pe ultimii 2 ani emise de administratia financiara sau declaratie de venit realizat
- declaratia de impunere anticipata pentru anul urmator
- orice acte care dovedesc existenta altor venituri (daca exista)
- copie certificat de inregistrare
- copie dupa autorizatia de functionare
- copie a registrului de incasari si plati pe ultimele 3 luni
© 2014 Leasing Auto Second Hand (SH) - Bucuresti || Webdesign by WebSoft Media